ความคิดเห็นบนคำถาม

ระหว่างคำว่า"รัก" กับคำว่า "ห่วง" ? คำไดสื่อความหมายได้จริงใจและชัดเจนที่สุดครับ
8 พ.ค. 2023 เวลา 06:06 • ความคิดเห็น • 6 คำตอบ
ทั้งรักทั้งห่วง สิ่งไหนที่ทำให้เป็นทุกข์สิ่งนั้นเรียกว่ารักมากจะไม่ยอมให้หายไปจากชีวิต
คำตอบ (6)