ความคิดเห็นบนคำถาม

วันเลือกตั้งใกล้เข้ามาทุกที บ้านเมืองเราจะเป็นไปในรูปไหน? แบบเดิมๆหรือแบบใหม่ทุกท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ?
9 พ.ค. 2023 เวลา 12:31 • ไลฟ์สไตล์ • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)