ความคิดเห็นบนคำถาม

คุณคิดว่าประเทศไทยจะเลื่อนสถานะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปี พศ.2570 ได้หรือไม่ ?
22 พ.ค. 2023 เวลา 13:06 • ความคิดเห็น • 13 คำตอบ
เคยถามคำถามนี้ไปเมื่อปีที่แล้ว https://www.blockdit.com/questions/624c2f502468716d4ebd1345 1 ปีผ่า... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (13)