ความคิดเห็นบนคำถาม

มีคำกล่าวว่า ผู้ชายจะต่อสู้เพื่อ 3 สิ่งในชีวิต นั่นคือ เงิน ผู้หญิง และอำนาจ ท่านมีความคิดเห็นประการใดต่อคำกล่าวนี้ ?
28 พ.ค. 2023 เวลา 10:52 • ความคิดเห็น • 14 คำตอบ
คำตอบ (14)