ความคิดเห็นบนคำถาม

การหึงหวง สาเหตุเกิดจากอะไรครับ ?
10 มิ.ย. 2023 เวลา 16:25 • ไลฟ์สไตล์ • 16 คำตอบ
คำตอบ (16)
 • สุดยอดคำตอบ
  ถ้าคุณมีขนม 1 ชิ้น คุณจะแบ่งคนอื่นไหม
  ถ้าคุณมีขนม 1,000 ชิ้น คุณจะแบ่งคนอื่นไหม
  คนเราถ้าขาดสิ่งไหน จะหวงสิ่งนั้นมาก แต่ถ้ามีสิ่งไหนมากเกินจำเป็น ก็อยากจะแบ่งคนอื่นออกไป ลดภาระตนเอง...
 • 1. ความหึงหวงทางปัญญา เกิดจากการที่บุคคลคิดวิเคราะห์ว่าคู่รักได้ปันความสนใจไปให้กับบุคคลอื่น 2 ความหึงหวงทางอารมณ์ เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกมาจากการรวมกันของหลายอารมณ์ เช่น ความโกรธ ความกลัว ความกังวล ความอิจฉา ความเศร้า ความเจ็บปวด
 • การหึงหวงมีสาเหตุมาจาก
  รัก โลภ โกรธ หลง ครับ
  ส่วนสาเหตุที่ลึกไปกว่านั้นคือ
  ตัณหา
 • อึมมม...ปกติก็หุงนะแต่นึ่งบ้างก็ดี ไม่งั้นผิดสูตร...มันจะแฉะ
  1
 • หึงหวง หมายถึง ปฏิกิริยาทางอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นรู้สึกถึงสิ่งที่คุกคามความสัมพันธ์ โดยอาจมีสิ่งกระตุ้น หรือเป็นสิ่งที่วิตกกังวลและหวาดระแวงไปเอง
  ทุกคนมีแนวโน้มที่จะเกิดความหึงหวง โดยความหึงหวงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ก...
 • เกิดจากความไม่ชัดเจน จนเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์ครับ
 • ไม่มั่นใจตัวเองว่าดีพอกว่าอีกคนค่ะ เห็นผู้หญิงคนอื่นดีกว่า ดูผู้ชายรักคนอื่นมากกว่า
 • - มนุษย์มีสัญชาติญาณที่ต้องการการสืบพันธุ์และมีทายาทเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์
  - ตัวอ่อนมนุษย์ใช้เวลาเติบโตนานมากกว่าจะดูแลตัวเองได้
  - มนุษย์ต้องสร้างครอบครัวไว้เพื่อดูแลตัวอ่อน...
 • อาการยึดมั่นถือตัว ว่าเป็นของตนเอง
 • อารมณที่เกิดขึ้นในกาย อารมณ์รักอารมณ์ใคร่ อารมณ์นั้นพาไปยึดถือ ..ที่เค้าว่า ไปยึดวัตถุสิ่งของก็ยึด ..ไปเจอะเจอก็ยึด เหมือไปได้เพชรเม็ดงามมา อารมณ์ก็พาจิตไปเฝ้า เฝ้ายึดเป็นเจ้าของ เราก็ไปดูสุนัข นิสัยสุนัขมันก็ยึด บ้าน..ยึดของในบ้าน ใครแปลกหน้ามาใกล้ มาหยิบของ มันก็ไล่กัดขู่กันโชก...
  1