ความคิดเห็นบนคำถาม

ซื้อหุ้น or ตอนช่วงเปิดตัวใหม่ๆ ซื้อกับธนาคารกรุงไทย โดยผู้ซื้อไม่ได้เปิดบัญชีในตลาดหลักทรัพย์ ถ้าจะขายทำยังไง ?
15 มิ.ย. 2023 เวลา 13:12 • หุ้น & เศรษฐกิจ • 2 คำตอบ
คำตอบ (2)