ความคิดเห็นบนคำถาม

ความดี กับ ความรู้ มีส่วนที่เหมือนกันหรือไม่? ยังไง?
22 ก.ค. 2023 เวลา 01:34 • ปรัชญา • 20 คำตอบ
คำตอบ (20)
 • สุดยอดคำตอบ
  ความรู้แจ้ง ส่งผลให้เกิดความดี
  ตอบไม่ตรงคำตอบอิกแระะ
  😂🤭🤭
  5
  • 8
 • มีส่วนที่เหมือนกัน คือ คำว่า ความ สะกดเหมือนกัน ความหมายเหมือนกัน
  • 1
 • มี ตรงที่เป็นนามธรรม เหมือนกัน
  • 1
 • ไม่เหมือนกัน ความดีเกิดจากสามัญสำนึก เกิดจากใจหรือจิต ส่วนความรู้เกิดจากการพัฒนาทางสมอง..สังเกตุคนเรียนสูงมีความรู้มากๆก็ใช่จะเป็นคนดีเสมอไป..
  • 2
 • มองได้ในหลายแง่มุม เอาแง่มุมที่หนึ่งก่อนคือ เทียบกันแบบตรงไปตรงมา เหมือนที่เราเทียบส้มกับองุ่น แม้สองสิ่งนี่เป็นผลไม้เหมือนกัน แต่คุณเอามาเทียบกันไม่ได้ ตั้งแต่ลักษณะของต้น จนถึงตัวผลไม้เอง ต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันเอง... อ่านต่อ
  1
  • 2
 • เหมือนกันตรงที่มันคือธรรมที่เป็นธรรมชาติ มีอยูแล้วโดยธรรมชาติ
  • 1
 • ความรู้ คือฐานที่ตั้งของความดี และความชั่ว อยู่ที่คนคนนั้นจะนำเอาความรู้ไปใช้ในด้านใด
  • 1
 • หนู/ดิฉันคิดว่า ความดี กับ ความรู้ มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
  แม้ว่า ความดี กับ ความรู้ อาจมีความสัมพันธ์กันในบางกรณี แต่มีลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างสำคัญ...
  • 3
 • ความดีเป็นพื้นฐาน ความรู้เป็นองค์ประกอบ นั่นจึงทำให้คนเป็นคนดี
  มีความดี แต่ไม่มีความรู้ ก็จะทำไปเช่นนั้นจนเป็นนิสัยที่ดีแม้นถูกเอารัดเอาเปรียบชีวิตชั่วชีวิตก็ไร้ทางอับจน...
  • 1
 • ขึ้นอยู่กับว่า คุณมีความรู้เรื่องอะไร แล้วเอาความรู้ไปทำอะไรยังไง มันจะเป็นความดีก็ต่อเมื่อใช้ความรู้ไปในทางดี แต่ถ้าใช้ความรู้ในทางไม่ดี มันก็จะเป็นความดีได้ยังไงน่ะแล่ะค่ะ
  • 1