ความคิดเห็นบนคำถาม

ต้องการใช้ AI ช่วยคำนวณวางแผนการเตรียมสารเคมี โดยสอนสูตรคำนวณให้ AI แสดงผลเป็นวันที่และเวลาเตรียม, ปริมาณสารเคมีที่ใช้เตรียม ในรูปแบบตาราง สามารถทำได้หรือไม่ และควรเริ่มต้นอย่างไร ขอคำแนะนำด้วยครับ ?
22 ก.ค. 2023 เวลา 09:50 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี • 1 คำตอบ
คำตอบ (1)