ความคิดเห็นบนคำถาม

จริงไหมครับที่ว่ากฎหมายมีในบางครั้งเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเท่าเทียมแต่ในบางครั้งก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมคนให้เป็นไปตามที่ผู้ปกครองต้องการ ?
9 พ.ค. เวลา 04:15 • ปรัชญา • 10 คำตอบ
คำตอบ (10)