ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าพูดถึงคำว่า “กับดัก” นึกถึงอะไรกันบ้าง ?
16 มิ.ย. เวลา 09:14 • ความคิดเห็น • 20 คำตอบ
คำตอบ (20)
 • สุดยอดคำตอบ
  นึกถึงลิงลพบุรีทันทีฮะ
  3
 • อคติ
  1
 • นึกถึงอะไรดีน๊า!
  1
  แค่กระทู้ก็ถือคือกับดัก
  คิดยึกๆยักๆจะตอบอะไรดีหนา
  กับดักถ้ามองเห็นจะๆอยู่ตำตา...
  กับดัก คือ“กักดับ”
  1
 • จริงๆ สิ่งแรกที่ผมคิดคือสิ่งเดียวกันกับคุณ "แอ่แฮะ" แต่แล้วผมก็นึกถึงความชาญฉลาดบางประการ
  ผู้ที่จะทำกับดักได้จะต้องมีปัญญาไม่น้อยเลยนะครับ จะต้องรู้จักธรรมชาติของสิ่งที่จะดักเป็นอย่างดี และรู้จักธรรมชาติของสิ่งที่จะเอาชนะสิ่งนั้นใ...
  2
 • สิ่งแรกที่ลอยเข้ามาในหัว
  ปล. มันเป็นเกมที่ชอบ
  1
 • ความไม่รู้ กับ ความโง่เขลาที่เกิดจากความโลภ โกรธ และหลง
  1
 • เพราะเกิดมามีกาย มีขันธ์ทั้งห้า มีวิญญาณหก รองรับอารมณ์ ดีใจเสียใจ อีกทั้งต้องคอยหาน้ำเลือดน้ำหนองมาเติมในเรือนกาย น้ำ้เลือดน้ำหนอง หมูเห็ดเป็ดไก่เค้ามีกรรม น้ำเลือดน้ำหนองของผู้ที่มีกรรม เราไปกินเค้า น้ำเลือดน้ำหนองที่เป็นกรรม กินเนื้อกรรม น้ำเลือดน้ำหนองในเรือนกาย มันก็มีแต่ก...
 • กับดัก แค่พูดก็ดูลบ
  อันดับแรก นึกถึงกับดักหนู แมลงสาบ กับดักสัตว์
  อันดับสองนึกถึง ความมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงของคน ที่ทำทุกวิถีทางที่จะชักจูงคนให้หลงเข้าไปติดกับดัก...
  1
 • กับดักจากมารทั้งหลาย
  1
  กิเลสมาร โดยเฉพาะอุปกิเลส “ชั้นปฏิบัติเคร่งครัดมากแสดงว่าชั้นเข้าใจธรรม เข้าถึงธรรมแล้วแน่ๆ เลย คนอื่นไม่เห็นเข้าใจเหมือนที่ชั้นรู้เลย“...
  1
 • อารมณ์, คือสิ่งที่จิตไปรู้,ต่างๆ เป็นกับดักได้ทั้งนั้น
  เพราะมันพาให้จิตนึกคิดปรุงแต่งไปในทางต่างๆทั้งบวก ทั้งลบ ไม่บวกไม่ลบได้ทั้งนั้น
  1