ความคิดเห็นบนคำถาม

การที่เรารู้สึกท้อ เราใช้แรงบันดาลใจอะไรเพื่อให้เราสู้ต่อไป ?
24 มิ.ย. เวลา 06:58 • ไลฟ์สไตล์ • 23 คำตอบ
คำตอบ (23)