Reporter Journey

reporterjourney
เศรษฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์
การตลาด
📈 วิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจ 🧭 เกาะติดสถานการณ์ต่างประเทศ 🌏 อัปเดตเทรนด์โลก เปิดมุมมองทุกข่าวสาร ที่จะไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากและไกลตัว​อีกต่อไป​กับ 'Reporter Journey'​
ไม่มีพอดแคสต์