ศักดิ์สกุล คลังชะนัง

saksakun
 • 1
  โพสต์
  เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
  ล็อกดาวน์ สมุทรสาคร มีผลอย่างไร กับเศรษฐกิจไทย
  “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์”
  คือคำขวัญของจังหวัด “สมุทรสาคร”
  จังหวัดเล็กๆ ที่มีพื้นที่เพียง 872 ตารางกิโลเมตร... อ่านต่อ
  2