Search War Google vs Microsoft

12 ตอน
อัปเดตล่าสุด 6 พ.ค. 2020
แน่นอนว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ ของบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีทั้งสอง ทั้ง Google และ Microsoft นั้นได้เกิดการปะทะกันขึ้นหลายครั้ง ซึ่งต้องบอกว่าในยุคก่อนหน้า internet นั้น Microsoft ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะล้มได้
12 ตอน