แกะรอย(หยัก)สมอง

10 ตอน
อัปเดตล่าสุด 28 พ.ย. 2019
เรื่องราว "ความแปรปรวน" ของสมองและระบบประสาท ในรูปแบบอาการต่างๆ สืบค้นถึงราก แบบเล่าสู่กันฟัง สอดแทรกความรู้ neuroscience ในขนาดปลอดภัย ^_^
10 ตอน