ซีรีส์

เจาะลึกทองคำ

19
ตอน
อัปเดตล่าสุด 8 เม.ย. 2020
รวมรวบข้อมูลที่ผสมผสานความรู้เชิงประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทองคำ วิเคราะห์ความสำคัญและภาพรวมแนวโน้มของราคาทองคำในสถานการณ์ต่าง ๆ

19 ตอน