เจาะลึกทองคำ

33 ตอน
อัปเดตล่าสุด 22 มิ.ย. 2020
รวมรวบข้อมูลที่ผสมผสานความรู้เชิงประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทองคำ วิเคราะห์ความสำคัญและภาพรวมแนวโน้มของราคาทองคำในสถานการณ์ต่าง ๆ
33 ตอน