History

อัปเดตล่าสุด 10 ม.ค. 2023 เวลา 04:16
2 ตอน
World Maker
ซีรี่ย์ที่จะพาคุณย้อนอดีตเกี่ยวกับกับเรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์ อธิบายเชิงเล่าเรื่อง ไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไป แต่เนื้อหาครบถ้วน พร้อมบทสรุปสั้น ๆ ให้เห็นภาพรวม
2 ตอน