ว่าด้วยเรื่องการประหารในอดีต

อัปเดตล่าสุด 6 พ.ค. 2020 เวลา 14:47
6 ตอน
บอกเล่าเรื่องราวการประหารในอดีตของประวัติศาสตร์ไทย ความเป็นมาและบทวิเคาะห์ที่น่าสนใจ
6 ตอน