ปณิดคิดเงิน

9 ตอน
อัปเดตล่าสุด 30 พ.ค. 2020
เพราะเรื่องเงินอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด ไม่ใช่เพียงหาและใช้จ่าย แต่ "ปณิดคิดเงิน" โดย 'เม - ปณิดดา เกษมจันทโชติ' นักเขียนด้านการเงินรุ่นใหม่ จะมาชวนคุยเรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงิน การลงทุน และการจัดการชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่ ว่ากันต
9 ตอน