มีบัญชีอยู่แล้ว?

พญ.เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์

อัปเดตล่าสุด 25 ส.ค. 2021 เวลา 06:23
7 ตอน
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคตาทุกชนิด ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการผ่าตัด โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐ ... ดูเพิ่มเติม
7 ตอน