พญ.เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์

อัปเดตล่าสุด 15 ก.ย. 2020 เวลา 07:35
5 ตอน
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคตาทุกชนิด ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการผ่าตัด โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐ ...
5 ตอน