พญ.อุบลพันธ์ บุพพาจารย์ธรรม

อัปเดตล่าสุด 17 มิ.ย. 2020 เวลา 09:25
1 ตอน
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปด้วยทีมแพทย์อายุรศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค ในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางหรือต้องผ่าตัด เรายังม ...
1 ตอน