"ขอมไทย" อักษรโบราณภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ “ไทย”

อัปเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2021 เวลา 05:23
3 ตอน
Le Siam
ในดินแดนบริเวณแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี้ ปรากฎใช้อักษรขอมโบราณกันอย่างแพร่หลายช้านาน รวมไปถึงชนชาติเขมรด้วย โดยใช้กันมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15 -18 แต่ในช่วงแรกนั้นเรามิได้เขียนขอมในแบบภาษาไทย จนมาถึงยุคสุโขทัยเป็นปฐมด้วยเหตุที่เสียงของภาษาไ ...
3 ตอน