ความรักที่ไม่เข้าใจแม้ความตายมาพรากก็ขอกลับมาแก้ไข

อัปเดตล่าสุด 13 พ.ย. 2020 เวลา 08:01
3 ตอน
ในวันที่ความไว้วางใจหายไป สิ่งที่ได้กลับมาคือความทุกข์ ชีวิตที่เลือกให้ไปต่อไม่ได้แต่เลือกที่จะ ใช้ชีวิตนิรันดร(บทหนึ่งของความรัก นิยาย....)
3 ตอน