โรคกระดูกสันหลัง

อัปเดตล่าสุด 8 พ.ค. 2021 เวลา 04:41
17 ตอน
Bumrungrad International
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท ด้วยการเน้นมาตรฐานการรักษาระดับสากล เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บปวด สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเด ...
17 ตอน