อิทธิบาท 4

อัปเดตล่าสุด 10 ม.ค. 2023 เวลา 04:16
4 ตอน
“อิทธิบาท 4” อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เป็นแนวทางสำหรับการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในการทำงาน หากสามารถปฎิบัติได้ ก็จะนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตของเราได้
20 ถูกใจ
20 แชร์
19K รับชม
4 ตอน