อริยมรรคมีองค์ 8

อัปเดตล่าสุด 25 พ.ค. 2024 เวลา 09:23
20 ตอน
Tui Space
อริยมรรคมีองค์8 เป็นธรรมสำหรับปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์
20 ตอน