Tui Space

tuispace
การศึกษา
ปรัชญา
วิทยาศาสตร์
ออกแบบมาเพื่อฝึกวิธีคิด เพื่อค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเองในอานาคต ทั้งทางโลกและทางธรรม ร่วมเดินทางไปกับ Tui Space ✔ https://www...ดูเพิ่มเติม
 • โพสต์ปักหมุด
  จะรับมืออย่างไร? เมื่อตัวเองพัฒนาขึ้น ✔
  1
  จะรู้ได้อย่างไรเมื่อตัวเองพัฒนาขึ้น และถ้าตัวเองพัฒนาแล้วจะรับมืออย่างไร การได้รับข้อมูลขั้นสูงขึ้น จะทำให้เห็นข้อมูลที่สูงขึ้นไปอีก แต่เมื่อเรายังไม่เข้าใจ ก็ยากที่จะรับมือกับข้อมูลนั้นๆได้ ง่ายกว่ามากถ้ารู้วิธีรับมือตั้งแต่ต้น... อ่านต่อ
  1
  • ที่มาของพระสูตร และ อรรถกถา ฉบับย่อ
   ตลอดพระชนม์ชีพที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ 45 ปี
   พระพุทธเจ้าได้ประกาศธรรมได้รวมบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอรรถและพยัญชนะแล้ว พระองค์ท่านไม่เคยสั่งการ ไม่เคยดำริให้ใครกระทำการรรวบรวม พระธรรมคำสอนเป็นพระไตรปิฎกเลย... อ่านต่อ
    ยุคใหม่การตลาดของไทย
    หากไม่มีการประกาศหรือเผยแพร่ คนรุ่นต่อไปจะรับรู้เรื่องราวของพุทธศาสนาได้อย่างไรบ้างครับ
   • ที่มา สัมมาสมาธิ แบบเข้าใจง่าย
    อ้างอิงจาก มหาจัตตารีสกสูตร ข้อที่252เป็นต้นไป
    พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่14
     Keep in touch
     สาธุค่ะคุณตุ้ย 🙏
    • พระไตรปิฎกถูกรวบรวมเป็นพยัญชนะครั้งแรก ฉบับย่อ
     1
     เพราะเหตุใดทำไมเมื่อบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเข้าไปศึกษาพระธรรมคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วจึงไม่สามารถรู้จริง ไม่สามารถแทงตลอดในพระธรรมคำสอนนั้นๆจนเป็นที่ถ้วนรอบได้ จนเป็นเหตุให้เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ กล่าวตู่พระธรรมคำสอนอยู่โดยทั่วไป... อ่านต่อ
      เล่าสู่กันฟัง by ท้องฟ้า
      สาธุครับ ขอบคุณมากที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับ
     • เมื่อเรียนรู้ธรรมะเข้าไปชั้นลึกๆ
      ต้องบอกว่าธรรมะ เมื่อเข้าไปศึกษาก็จะมีอยู่หลายส่วนด้วยกันที่อาจทำให้เราหลงทางได้ แต่บอกเลยว่าจำเป็นต้องฟังธรรมมากพอสมควรถึงจะเข้าใจ การเข้าไปอ่านพระไตยปิฏกเลยถือว่าพลาด เพราะเราจะใช้ความรู้ที่เรามี แปลความหมายที่ได้ถูกบัญญัติเอาไว้แล้ว... อ่านต่อ
       Keep in touch
       สาธุค่ะคุณตุ้ย 🙏
      • สติปัฏฐาน 4 สำเร็จได้ด้วยการกระทำฌาน แบบย่อ
       PODCAST แนะนำ
        P I N T O ปิ่นโต
        อนุโมทนาสาธุค่ะ
       • ฌาน 4 ลงรายละเอียดโดยย่อ โดย Tui Space
        PODCAST แนะนำ
         วิชาชีวิต
         เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เป็นธรรมดา สาธุครับ
        • ปฏิจจสมุปบาท ขยายความโดยย่อ โดย Tui Space
         วงจรปฏิจจสุมปบาท โดยย่อ
         👉มี อวิชา จึงมี สังขาร มีสังขาร จึงมี วิญญาณ
          แอดมิน เพจ ต้นไม้
          ติดตามครับผม
         • การกระทำฌาน 1-4 แบบเข้าใจง่าย
          PODCAST แนะนำ
           มีอะไรลูกมาคุยกับ ป้าหมอพา
           ขอบคุณมาก ๆ สร้างสรรค์สิ่งดีตลอด อนุโมทนาด้วยค่ะ
          • อัตตา 3 อย่าง แบบเข้าใจง่าย
           PODCAST แนะนำ
            Keep in touch
            สาธุค่ะคุณตุ้ย 🙏