ฌาน

อัปเดตล่าสุด 14 เม.ย. 2022 เวลา 16:22
26 ตอน
Tui Space
ฌาน คือ ธรรมดับทุกข์ เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนา สำหรับใช้ปฏิบัติในบทธรรมที่ชื่อว่าโพธิปักขิยธรรม
26 ตอน