ฌาน

อัปเดตล่าสุด 2 พ.ค. 2023 เวลา 11:19
33 ตอน
Tui Space
ฌาน คือ ธรรมดับทุกข์ เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนา สำหรับใช้ปฏิบัติในบทธรรมที่ชื่อว่าโพธิปักขิยธรรม
8 ถูกใจ
26 แชร์
18K รับชม
33 ตอน