ฌาน

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
33 ตอน
Tui Space
ฌาน คือ ธรรมดับทุกข์ เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนา สำหรับใช้ปฏิบัติในบทธรรมที่ชื่อว่าโพธิปักขิยธรรม
33 ตอน