มีบัญชีอยู่แล้ว?

OKR Weekly

อัปเดตล่าสุด 27 มิ.ย. 2022 เวลา 02:55
77 ตอน
Nopadol's Story
รายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด Objectives and Key Results หรือ OKRs ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง
77 ตอน