มีบัญชีอยู่แล้ว?

OKR Weekly

อัปเดตล่าสุด 20 ต.ค. 2021 เวลา 05:14
42 ตอน
Nopadol's Story
รายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด Objectives and Key Results หรือ OKRs ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง
42 ตอน