สติปัฏฐาน4

อัปเดตล่าสุด 1 ก.พ. 2022 เวลา 01:14
17 ตอน
Tui Space
สติปัฏฐาน4 ประกอบไปด้วย กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม เป็นบทธรรมฝ่ายข้างดับทุกข์ ปรากฏอยู่ในบทธรรมที่ชื่อว่าโพธิปักขิยธรรม
17 ตอน