อริยสัจ4

อัปเดตล่าสุด 18 ธ.ค. 2021 เวลา 09:50
7 ตอน
Tui Space
อริยสัจ4 เป็นบทธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และนำมาประกาศให้หมู่มวลมนุษยชาติได้รู้ตามได้ปฏิบัติตาม เพื่อความสิ้นทุกข์โดยถ้วนรอบ
7 ตอน