การวิจัยหนังสือ Why Not the Best? #11-12/2022 ส่วนที่ 3 (บทที่ 10-11): สิ่งที่ต้องปรับตัว To Transform

อัปเดตล่าสุด 31 พ.ค. 2022 เวลา 15:10
9 ตอน
ดินสอ ธรรม
ส่วนที่ 3 (บทที่ 10-11): สิ่งที่ต้องปรับตัว To Transform เนื้อหาในบทที่ 10 -11 เกี่ยวกับ 4 ประเด็น คือ ... ดูเพิ่มเติม
9 ตอน