พระไตรปิฎก ฉบับธรรมชัย

อัปเดตล่าสุด 6 เม.ย. 2023 เวลา 04:53
4 ตอน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนอานนท์ เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว ธรรมและวินัยที่ตถาคตแสดงแล้ว บัญญัติแล้วจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย
9 ถูกใจ
10 แชร์
3.2K รับชม
4 ตอน