Catch Up China

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
7 ตอน
ทำความรู้จักประเทศจีนให้มากยิ่งขึ้น กับ พลวุฒิ สงสกุล Feature Editor จาก THE STANDARD และ ภากร กัทชลี อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของเพจ ‘อ้ายจง’
7 ตอน