• Sivaman
  sivaman_17
  • 269
   โพสต์
  • 41
   ผู้ติดตาม
  • 105
   กำลังติดตาม
  • แต่งงานแล้ว
   • 6 ส.ค. 2023 เวลา 10:05 • ความคิดเห็น
    ในปัจจุบันการเลือกคู่ครองยังจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องการมีศีล ปัญญา และจาคะ ที่เสมอกันอยู่อีกหรือไม่ ?
    20 คำตอบ
    3
   • 6 ส.ค. 2023 เวลา 04:59 • ปรัชญา
    เพราะเหตุใดการเป็นพระโสดาบันดีกว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ ?
    6 คำตอบ
    1
   • 24 มิ.ย. 2023 เวลา 14:55 • ความคิดเห็น
    คำถามเดิมแต่เปลี่ยนเป้าหมายคือระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนาอะไรที่จะทำให้มนุษย์มีความสุขได้มากกว่ากัน ?
    14 คำตอบ
    1
   • 24 มิ.ย. 2023 เวลา 11:53 • ความคิดเห็น
    ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนาอะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาได้มากกว่ากัน ?
    6 คำตอบ
    1
   • 27 ธ.ค. 2022 เวลา 16:59 • ความคิดเห็น
    นอกเหนือจากปัจจัยสี่คุณต้องการอะไรมากที่สุด เพราะอะไร ?
    8 คำตอบ
   • 25 ธ.ค. 2022 เวลา 15:58 • ความคิดเห็น
    คนจนกับคนรวยใครน่าจะมีความเครียดง่ายกว่ากัน ?
    15 คำตอบ
    1
   • 24 ธ.ค. 2022 เวลา 17:08 • ไลฟ์สไตล์
    จำเป็นมั้ยที่เมื่อแต่งงานอยู่กินกันแล้วต้องมีลูก?
    13 คำตอบ
    1
   • 24 ธ.ค. 2022 เวลา 16:56 • การศึกษา
    เมื่อคนที่เรียนจบมาแต่ละปีมีจำนวนมากกว่าจำนวนงานที่รองรับจะแก้ปัญหายังไง ?
    10 คำตอบ
    1
   • 20 พ.ย. 2022 เวลา 06:05 • ปรัชญา
    ถ้ามนุษย์ทุกคนปฏิบัติตนถูกต้องตามกฏธรรมชาติทุกอย่างศาสนายังต้องมีอยู่มั้ย ?
    6 คำตอบ
   • 24 ต.ค. 2022 เวลา 12:22 • ความคิดเห็น
    ถ้าทุกประเทศในโลกยกเลิกการใช้ระบบเงินตราในการทำธุรกรรมต่างๆจะได้หรือไม่ ?
    5 คำตอบ
   • 30 ส.ค. 2022 เวลา 04:17 • ความคิดเห็น
    ขอสอบถามครับว่า เพราะมีความรู้จึงมีจินตนาการ หรือเพราะมีจินตนาการจึงเกิดความรู้ ?
    22 คำตอบ
    3
   • 27 เม.ย. 2022 เวลา 12:22 • ความคิดเห็น
    ณ เวลานี้คุณอยากให้อะไรหายไปจากสังคมไทยมากที่สุด ?
    4 คำตอบ
   • 10 เม.ย. 2022 เวลา 11:32 • ปรัชญา
    จริงๆแล้วสังคมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิ?
    5 คำตอบ
   • 9 เม.ย. 2022 เวลา 01:28 • ความคิดเห็น
    พระกับโซเชียลได้กับเสียอะไรมากกว่ากัน ?
    5 คำตอบ
   • 29 มี.ค. 2022 เวลา 07:32 • ความคิดเห็น
    การจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะเป็นการส่งเสริมให้คนอ่านหนังสือจะได้มีความรู้แต่ทำไมไม่มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมไปทั่วประเทศหรือให้มีการจัดให้ถี่ขึ้น?
    7 คำตอบ
    1
   • 29 มี.ค. 2022 เวลา 04:24 • ปรัชญา
    ระหว่างศรัทธากับสัมมาทิฏฐิอย่างไหนจะส่งเสริมให้เกิดปัญญาได้มากกว่ากัน ?
    2 คำตอบ
   • 28 มี.ค. 2022 เวลา 03:37 • การเมือง
    ถึงเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเมืองของประเทศไทยหรือยัง?
    8 คำตอบ
    1
    1
   • 22 มี.ค. 2022 เวลา 14:11 • ความคิดเห็น
    ในอนาคตการหาความรู้จากการอ่านจากหนังสือจะหายไปจากโลกนี้ไหม ?
    23 คำตอบ
    2
   • 22 มี.ค. 2022 เวลา 10:09 • ความคิดเห็น
    เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา การศึกษา อย่างไหนมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมมากที่สุด ?
    13 คำตอบ
    2
   • 19 มี.ค. 2022 เวลา 09:47 • ความคิดเห็น
    ตามหลักที่ว่าศีล,จาคะ,ปัญญาต้องเสมอกันถึงจะทำให้การเป็นแฟนกันหรือเป็นสามีภรรยากันได้ยืดยาวนั้นคิดว่ามีความจำเป็นแค่ไหน?
    14 คำตอบ