• สุภาพ มีเนตรทิพย์
  suprap2517
  • 17
   โพสต์
  • 6
   ผู้ติดตาม
  • 41
   กำลังติดตาม
  • เพื่อเข้าใจธรรมและนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง