• Nattaphon Churbundit
  tepthanos
  • 0
   โพสต์
  • 3
   ผู้ติดตาม
  • 8
   กำลังติดตาม
  • "ต้องเข้มแข็ง"ถึงจะรอด "ต้องนำหน้า"ถึงจะอิ่ม "ต้องตามหลัง"ถ้าไม่รู้ "ความเพียร"มิได้ให้ความสำเร็จทุกครั้งฉันใด ความยิ่งใหญ่ก็มิได้เกิดเพราะแค่" รู้ "ฉันนั้น... ดูเพิ่มเติม
  • ช่างเทคนิค
  • โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว