ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน - Thaibizchina.com

thaibizchina
 • ธุรกิจ
 • การลงทุน
 • เทคโนโลยี
 • 1
 • 247
  โพสต์
 • 1K
  ผู้ติดตาม
 • ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนดำเนินการโดยคณะผู้แทนไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ธุรกิจ การลงทุนไทย-จีน
 • สร้างเพจเมื่อ 5 ก.ค. 2021