มีบัญชีอยู่แล้ว?

The Active

theactive
 • การศึกษา
 • สุขภาพ
 • การเมือง
 • 8
 • 400
  โพสต์
 • 981
  ผู้ติดตาม
 • พื้นที่นำเสนอข่าวและสื่อสารเนื้อหาวาระทางสังคม - นโยบายสาธารณะ ด้วยความเชื่อที่ว่า ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ ได้ด้วยพลังของทุกคน
 • สร้างเพจเมื่อ 27 ก.ย. 2021