The Monarchy

themonarchy
ประวัติศาสตร์
ปรัชญา
การเมือง
The Monarchy เล่าเรื่องของระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทั่วโลก เเละ รวมถึง...ดูเพิ่มเติม
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีที่มายังไงกันนะ
ตอนพิเศษ พระคลังข้างที่กับการลงทุนธุรกิจในประเทศไทย พ.ศ. 2433 -2475
บทความนี้มุ่งเน้นเสนอบทบาทในการดำเนินงานลุงทุนหาผลประโยชน์รายได้
ในหลายรูปแบบของพระคลังข้างที่ โดยในฐานะสถาบันทางการเงินในองค์พระมหา
กษัตริย์ ภายใต้บรรยากาศการค้าเสรีที่เริ่มขยายตัว เข้ามานับตั้งเเต่การทำสนธิ
สัญญาบาวริ่ง โดยเริ่มต้นตั้งเเต่เมื่อได้มีการเเยกรายได้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จา...อ่านต่อ
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีที่มายังไงกันนะ
ตอนที่ 3 ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
(ในปัจจุบันคือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ คือ ทรัพย์ในพระองค์
เเละทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์)...อ่านต่อ
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีที่มายังไงกันนะ
ตอนที่ 2 พระคลังข้างที่
ประวัติของกรมพระคลังข้างที่เเต่เดิมก่อนที่จะถูกลดระดับกลายเป็นสำนักงานพระ
คลังข้างที่ในสำนักพระราชวังนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ประทานอธิบายไว้ในหนังสือสาร์นสมเด็จ ภาคที่ 5 ฉบับสำนักพิมพ์คลัง
ปัญญา พ.ศ.2499 หน้า 411 กล่าวว่า...อ่านต่อ
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีที่มายังไงกันนะ
ตอนที่ 1 บริบทการคลังสยามประเทศ
การบริหารการคลังของสยามได้ดำเนินการมานาน นับตั้งเเต่สมัยสุโขทัย เเต่ยังมิได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ พระราชทรัพย์ได้มาจาก ส่วยอากร หรือ ที่เรียกในปัจจุบันว่า ภาษีอากร มีทั้งสิ้น 4 ชนิด ได้เเก่ จังกอบ อากร ส่วย เเละฤชา...อ่านต่อ
ทำไม! ประเทศเราต้องใช้ชื่อว่า "ไทย"
ในอดีตก่อนปี พ.ศ.2482 ประเทศของเรามีชื่อว่า “สยาม” เเต่ทำไมนะเราจึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นคำว่า “ไทย”
เริ่มต้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2482 ยึดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม การใช้ชื่อประเทศ,ประชาชน เเละสัญชาติ...อ่านต่อ
จากในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวาน คุณพิธา สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวใกล
ได้อภิปรายเอาไว้ว่า " จะสวยงามเพียงใดหากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพวกเราเริ่มต้นด้วยมาตรา 1 อย่างเรียบง่ายว่า ' อำนาาจสูงสุดเป็นของประชาชน ' "
จากคำอภิปรายนี้เรามาดูกันสิว่ารัฐธรรมนูญจากหลายๆประเทศในยุโรปที่มีรัฐธรรมนูญเเบบลายลักษณ์อักษร เเต่ละประเทศนั้นมีมาตรา 1 เป็นแบบใหนกันบ้างนะ
ว่าจำเป็นหรือไม่ว่ามาตรา 1 ควรจะมีคำว่า " อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน "
พระราชอำนาจพระมหากษัตริย์เบื้องเเรกประชาธิปไตย (หลัง 2475) EP.3/...
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยบทฉะเพาะกาล พุทธศักราช ๒๔๘๓
เป็นการเเก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับถาวรวันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๔ เพื่อต่ออายุสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรประเภทที่ 2 จากเดิมมีอายุ 10 ปี เป็นกำหนดเวลา 20 ปี ของสภาผู้เเทนราษฎรประเภทที่ 2 มีจำนวนเท่ากับสมาชิกประเภทที่ 1...อ่านต่อ
ลับเฉพาะ
F1812 / 327 / 40 กรุงเทพฯ
No. 305 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2489
คำให้การของ ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
(จากกนึ่งในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์) ที่ให้การว่า
"...ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2489 ได้มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญ ก่อนพระราชทานตอนปลายเดือนเมษายน ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรับสั่งที่ห้องชั้นบนซีกตะวันออกว่า รัฐบาลจะยกเลิกพระราชบัญญัติ ที่ว่าพระบรมวงศานุวงศ์ มีฐานะเหนือการเมือง (รัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์)...ดูเพิ่มเติม