เกม
  • 1.3K
    โพสต์
  • 8
    คำถาม
  • 154
    สมาชิก
เกม เป็นกิจกรรมของมนุษย์เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อความสนุกสนานบันเทิง เพื่อฝึกทักษะ และเพื่อการเรียนรู้