ถ่ายภาพ
  • 818
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 253
    สมาชิก
"การถ่ายภาพ" Photography การบันทึกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ในสถานที่นั้น