ความคิดเห็นบนชุมชน
ถ่ายภาพ
  • 1.3K
    โพสต์
  • 2
    คำถาม
  • 405
    สมาชิก
"การถ่ายภาพ" Photography การบันทึกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ในสถานที่นั้น