มีบัญชีอยู่แล้ว?
หุ้น
  • 1.9K
    โพสต์
  • 22
    คำถาม
  • 2.2K
    ผู้ติดตาม
หุ้น คือ ส่วนความเป็นเจ้าของบริษัท โดยจะได้รับผลกำไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนหุ้นที่ถือ โดยหุ้นสามารถซื้อขาย หรือโอนเพื่อเปลี่ยนความเป็นเจ้าของหุ้นได้