มีบัญชีอยู่แล้ว?
history
  • 23
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 2
    สมาชิก
ศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับมนุษย์