ความคิดเห็นบนชุมชน
ptt
  • 47
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 34
    สมาชิก
บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) หรือ ปตท. จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยการแปลงสภาพ จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่