ความคิดเห็นบนชุมชน
podcast
  • 540
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 490
    สมาชิก
การออกอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะแบ่งรายการออกเป็นตอน ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการฟังรายการผ่านประเภทเสียงไม่มีภาพเคลื่อนไหว