นักเขียน
  • 61
    โพสต์
  • 6
    คำถาม
  • 22
    สมาชิก
นักเขียน คือผู้ที่สร้างงานเขียน อย่างไรก็ตามคำนี้มักใช้เฉพาะกับผู้ที่เขียนงานสร้างสรรค์หรือเป็นอาชีพ