ความคิดเห็นบนชุมชน
นักเขียน
  • 411
    โพสต์
  • 2
    คำถาม
  • 76
    สมาชิก
นักเขียน คือผู้ที่สร้างงานเขียน อย่างไรก็ตามคำนี้มักใช้เฉพาะกับผู้ที่เขียนงานสร้างสรรค์หรือเป็นอาชีพ