ความคิดเห็นบนชุมชน
forex
  • 3K
    โพสต์
  • 2
    คำถาม
  • 583
    สมาชิก
Forex (Foreign Exchange) คือ ตลาดที่ทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยราคานั้นจะแปรผันตาม demand และ supply ของแต่ละสกุลเงิน