ความคิดเห็นบนชุมชน
contentcreator
  • 74
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 30
    สมาชิก
"Content Creator" คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ คือผู้ที่มีหน้าที่คอยวางแผนผลิตคอนเทนต์ คิดคอนเทนต์ วิเคราะห์คอนเทนต์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท
ยังไม่มีคำถาม