มีบัญชีอยู่แล้ว?
nft
  • 489
    โพสต์
  • 2
    คำถาม
  • 416
    ผู้ติดตาม
"NFT" รูปแบบการรับรองทางดิจิทัล เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัล ย่อมาจากคำว่า "Non-Fungible Token" ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่า "เหรียญที่ไม่สามารถทดแทนกันได้"